Projekt

Tingsryds kommun drabbades hårt av situationen som uppstod när Konga bruk, med anor från 1700-tal

II målsättningen för projektet Samverkan Lessebo ingår att även stimulera det lokala näringslivet

Lessebo kommun har sedan lång tid haft en hög nivå av mottagande av nyanlända.

På initiativ av Hylte kommun gick flera aktörer samman, under våren 2013, för att möta situatione

Under senare delen av 2012 drabbades Lessebo kommun av flera företagsnedläggningar och varsel.

Sidor