Projekt ”Utveckling Strömsnäsbruk” – 1/11 2011 – 31/10 2012

Den 15 september 2011 meddelade Transcom, ett callcenterföretag i Strömsnäsbruk, kommunen att man avser att lägga ner verksamheten den 15 mars 2012. Samtliga varslas, 211 arbetstillfällen berörs. Transcom hade funnits på orten i 13 år och en del anställda hade varit med från starten.

Kommunen agerar snabbt och kraftfullt och kommunledningen anser att man inte bara kan vänta och se utan vill ha kontroll över situationen. Redan i oktober kontaktar kommunen en extern aktör, Anders Blomqvist, som ombeds att ta fram ett förslag till projektplan för hantering av varslet. Den 1 november startar projektet som kom att benämnas ”Utveckling Strömsnäsbruk – ett näringslivsutvecklingsprojekt i Markaryds kommun” och Anders Blomqvist går in som projektledare. Projektets syfte var dels att finna ny sysselsättning till de varslade på Transcom, dels att se möjligheter att gynna kommunens näringsliv, framförallt i Strömsnäsbruk.

Arbetsmetoden som Anders Blomqvist utvecklade i projektet med anledning av Transcoms nedläggning blev grunden till Kronobergsmodellen®.

Från varslet den 15 september 2011 tills dess att Transcom stängde i Strömsnäsbruk lämnade 166 personer, varav en del inhyrd personal, för nytt arbete eller utbildning och endast 45 återstod. Dessutom p.g.a. den ökade efterfrågan av Transcoms tjänster kunde, då många redan lämnat, 70 personer erbjudas extraarbete från mars till augusti.

Läs mer på Markaryd kommuns hemsida om projektet, Advisory Board och Samverkansgruppen samt minnesanteckningar från gruppens möten.