Projekt ”Utveckling Hylte” 23/4 2013 – 30/4 2014

På initiativ av Hylte kommun gick flera aktörer samman, under våren 2013, för att möta situationen med omfattande varsel och uppsägningar på Stora Enso i Hyltebruk och samtidigt utveckla förutsättningarna för Hyltes näringsliv.

Projektet ”Utveckling Hylte” initierades baserat på Kronobergsmodellen® och Anders Blomqvist anlitades som projektledare.  Projektet som sattes till att pågå under ett års tid finansierades av Hylte kommun, Region Halland, Länsstyrelsen och Stora Enso.

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för varslade, uppsagda och arbetslösa i kommunen till ny sysselsättning och samtidigt stimulera näringslivet.
Målet var att minst 70 procent av de som blir uppsagda på Stora Enso skulle vara i ny sysselsättning senast 8 månader efter avslutad anställning, samt att arbetslösheten i kommunen inte skulle överstiga riksgenomsnittet vid projektets slut.

Inom ramen för projektet har ett stort antal aktiviteter initierats, bl.a. jobb- och utbildningsmässor under 2013. Mässorna har varit mycket uppskattade och välbesökta, den senaste med mer än 500 besökare.

I februari 2014 följs förra årets mässor upp med en lyckad Framtidsmässa med 49 utställare och mer än 300 besökare. Utställarna visade upp vilka möjligheter som finns i Hylte och på kvällen arrangerades en näringskväll där bl.a. årets talare 2012 Colin Moon höll ett bejublat framträdande.

I april 2013 sägs 44 personer upp från Stora Enso följt av 76 personer i juli. Inom 3 månade hade 41 av de 44 fått ny sysselsättning och när projektet avslutades hade totalt mer än 80 % av samtliga 120 ny sysselsättning. Läs mer på Hylte kommuns hemsida om projektet, Advisory Board och Samverkansgruppen samt minnesanteckningar från gruppens möten.

Ladda ner rapporten här »