Projekt ”Samverkan Lessebo” 21/12 2012 – 30/6 2015

Under senare delen av 2012 drabbades Lessebo kommun av flera företagsnedläggningar och varsel. Bl.a. på bruken i Kosta och Lessebo men även andra företag i kommunen. Vid årsskiftet var nästan 400 arbetstillfällen i farozonen.

Redan under hösten agerar kommunledningen snabbt och kraftfullt och initierar i december projektet ”Samverkan Lessebo”. Som projektledare utses Anders Blomqvist och metod och modell blir den beprövade Kronobergsmodellen®.

Uppdraget blir att utarbeta en strategi för hur nya arbetstillfällen och verksamheter kan skapas, samt samordna offentliga och övriga resurser därför. Vidare är det projektledarens uppgift att företräda Lessebo kommun under projekttiden i kontakter med myndigheter, företag, organisationer etc. Således är syftet att skapa förutsättningar för att generera ny sysselsättning för de varslade i kommunen och samtidigt stimulera näringslivet i Lessebo. Projekttiden sätts initialt till 2013-01 01 – 2013-06-30 men förlängs i maj till året ut.

Finansiering av projektet sker under första halvåret till lika delar av Lessebo kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland.

Arbete startas upp i januari och under våren genomförs en mängd aktiviteter som bl.a. mässor och informationsträffar. I april startas en jobbklubb som blir mycket uppskattad.

Under hösten fortsätter arbetet i samverkansgruppen och trots omfattande varsel och uppsägningar minskar den totala arbetslösheten i Lessebo kommun under 2013 från 553 till 513 personer.

Kommunen beslutar att fortsätta med projektet under hela 2014 och också samordna insatserna med projektet Integration Lessebo. Två större aktiviteter planeras under våren, en Framtidsmässa den 8 april samt Lessebodagen den 17 maj och båda aktiviteterna blir mycket lyckade. På Framtidsmässan ställde 67 utställare ut och över 500 besökte varav 160 skolelever. På Lessebodagen kommer över 1.500 besökare. ”Succé igen!” skriver Smålandsposten

Projektet förlängdes ytterligare ett halvår till 30/6 2015

Läs mer på Lessebo kommuns hemsida om projektet, Advisory Board och Samverkansgruppen samt minnesanteckningar från gruppens möten.