Projekt "Mötesplats Lessebo - främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna" 1/10 2014 – 30/6 2015

Lessebo kommun startade den 1/7 2013 upp projektet, ”Integration Lessebo”, för att stärka beredskap och mottagningskapacitet samt tillhandahålla nyanlända samhällsorientering genom projektets samverkan med samtliga aktörer i samhället. Dessutom skapa förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning.

På bara ett par månader under hösten förbättrades attityder och förutsättningar för integration i Lessebo. Man talar om ”nya Lessebo”. Kommunen beslutade att fortsätta med projektet under 2014 och Anders Blomqvist fortsätter som projektledare.

Projektet blev snabbt etablerat och uppskattat i kommunen. Den idéburna sektorn med föreningarna i kommunen uttryckte i dialog med projektet ett stort intresse att engagera sig ytterligare i integrationsarbetet. Särskilt intressant har varit tankar kring att utveckla ett system där alla nyanlända kan snabbare komma in i samhället om ett faddersystem utvecklas och där familjekontakter etableras.

Lessebo kommun utvecklade därför tillsammans med Unoleo ett projekt kopplat till arbetet i Integration Lessebo där fokus lagts helt på fadderskap och familjekontakter.

Syftet med projektet "Mötesplats Lessebo - främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna" var att skapa mötesplatser och arenor där nyanlända och medborgare i kommunen, i första hand via den idéburna sektorn, ska kunna mötas och där ett fadderskap ska utvecklas och implementeras mellan individer och familjer.

Efter projektet kan konstateras att fler mötesplatser skapats och att civilsamhällets engagemang ökat.