Projekt "Mötesplats Hylte - främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna" 1/9 2014 – 30/6 2015

Hylte kommun startade den 1/6 2014 upp projektet, ”Integration Hylte”, för att stärka beredskap och mottagningskapacitet och dessutom tillhandahålla nyanlända samhällsorientering genom projektets samverkan med samtliga aktörer i samhället. Som projektledare tillsattes Anders Blomqvist.

Initiativet fick gehör i kommunen. Den idéburna sektorn med föreningarna i kommunen uttryckte i dialog med projektet ett stort intresse att engagera sig ytterligare i integrationsarbetet. Särskilt intressant har varit tankar kring att utveckla ett system där alla nyanlända kan snabbare komma in i samhället om ett faddersystem utvecklas och där familjekontakter etableras.

Hylte kommun utvecklade därför tillsammans med Unoleo ett projekt kopplat till arbetet i Integration Hylte där fokus lagts helt på fadderskap och familjekontakter.

Syftet med projektet "Mötesplats Hylte - främlingar är vänner Du ännu inte lärt känna" var att skapa mötesplatser och arenor där nyanlända och medborgare i kommunen, i första hand via den idéburna sektorn, ska kunna mötas och där ett fadderskap ska utvecklas och implementeras mellan individer och familjer.

Efter projektet kan konstateras att fler mötesplatser skapats och att civilsamhällets engagemang ökat bl. a med språkcaféer och ungdomssatsningar.