Projekt "Möjligheternas mötesplats” Hultsfred 1/12 2015 –

Hultsfreds kommun tar ett stort ansvar inom asyl och integration. Det är något man tycker är viktigt och ser det som en möjlighet för kommunen och för Sverige. Därför har Hultsfreds kommun tagit initiativet till Möjligheternas Mötesplats. Ett årligt återkommande möte och ett samtal om hur asyl och integration kan vara en möjlighet för Sverige. En mötesplats för framtiden – ett integrationens Almedalen.

Unoleo har fått i uppgift att leda arbetet med att arrangera "Möjligheternas Mötesplats". Den 29:e juni i år togs första steget och då samlades nyckelpersoner från alla delar av samhället, dvs. kommun, stat/myndighet, civilsamhället, näringslivet och även akademin. Intresset var stort och vi hade förmånen att samla ett 100-tal deltagare. Årets event omnämns i flera media (läs mer under aktuellt) men läs även en notis på kommunens hemsida: www.hultsfred.se/artikel/exklusivt-samtal-i-virserum-blir-aterkommande-nationell-motesplats-for-asyl-och-integration

Syftet med Möjligheternas Mötesplats är att verka för samverkan mellan samhällets alla delar, ta fram engagemanget som civilsamhället och näringslivet visar allt för att fler nyanlända kommer i egen försörjning och att vi därmed tillsammans åstadkommer en snabbare integration.

Den samlade återkopplingen från deltagarna 2016 var mycket positiv och Hultsfreds kommun tillsammans med Unoleo har beslutat göra Möjligheternas Mötesplats till årligt återkommande. 2017 genomförs konferensen under två dagar, 28-29:e juni med fler och parallella seminarier.