Projekt Kronobergsmodellen 2012

Projektetet ”Kronobergsmodellen” initierades i januari 2012 av Regionförbundet södra Småland och Markaryds kommun gemensamt. Uppdraget till Anders Blomqvist innehöll dels ett moment att fullfölja det arbete som Markaryds kommun påbörjat för att stötta Transcoms personal till ny sysselsättning, i samband med nedläggning av verksamheten under 2012. Dels ett moment att utifrån arbetet och erfarenheterna i Markaryd försöka möjliggöra att dra nytta av erfarenheter från övriga kommuner i Kronobergs län.

Resultatet av projektet skulle vara en modell och arbetsmetod för att, koordinerat och samordnat, inom länet snabbt kunna reagera på näringslivsförändringar. Modellen som Anders Blomqvist utvecklade, Kronobergsmodellen®, har senare vidareutvecklats och anpassats till Kronobergsmodellen® för arbete och Kronobergsmodellen® för integration.

Ladda ner rapporten som pdf.