Projekt ”Integration Tranemo” 1/1 2016 – 31/12 2016

Tranemo kommun anlitar Unoleo och vårt nya erbjudande Kommunmodellen® som anpassas med grund i Kronobergsmodellen® till respektive kommun. I detta fall Tranemomodellen där Unoleo fått uppdraget att förstärka och strukturera integrationsarbetet.I korthet går det ut på att engagera alla delar i samhället lokalt i kommunen och säkerställa att alla har samma målbild och samverkar mot gemensamma mål. Dvs. samverkan mellan kommun, myndigheter, civilsamhället och näringslivet. En projektledare samlar representanter för de olika funktionerna i en samverkansgrupp som träffas regelbundet, var 14:e dag.Som en förstärkning av integrationsarbetet och som en extra resurs tillsätts ett Advisory Board som en rådgivande funktion.