Projekt ”Integration Hylte” 1/6 2014 – 31/12 2015

Hylte kommun har en hög nivå av mottagande av nyanlända. Per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Halland och bland de högre i Sverige.

Dessutom visar Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik att andelen arbetslösa utlandsfödda i Hylte kommun ökar. Under 2013 visade statistiken en ökning från 53 till 60 procent.

Hylte kommun startade därför 2014 upp ett projekt, ”Integration Hylte”, för att stärka beredskap och mottagningskapacitet och dessutom tillhandahålla nyanlända samhällsorientering genom projektets samverkan med samtliga aktörer i samhället.

Under 2013/14 arbetade kommunen i projektet Utveckling Hylte med syfte att hantera den omfattande varselsituationen på Stora Enso och i övrigt arbetslösheten i kommunen. Arbetet i det projektet var mycket lyckosamt och kommunen vill nu använda erfarenheterna från det projektet, särskilt metod och modell, Kronobergsmodellen®, i projektet ”Integration Hylte”. Anders Blomqvist fortsätter som projektledare även i ”Integration Hylte”. 

Syftet med projektet var att, både i kommunen och i länet, öka motagningskapacitet, utveckla samverkan för mottagande, skapa förutsättning för att fler kommer i egen försörjning samt utveckla samhällsorienteringen till nyanlända.

Målen med projektet var:

  • Att fler kommer i egen försörjning genom bl.a. att stimulera näringslivet till praktikplatser och nystartsjobb samt främja nyföretagande
  • Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida kunskap när olika kulturer möts ex. skolor, föreningar, företag etc.
  • Samordna samhällets organisationer för att förbättra dialogen och samhällsorientering för nyanlända

Läs mer på Hylte kommuns hemsida om projektet, Advisory Board och Samverkansgruppen samt minnesanteckningar från gruppens möten.

Nu finns rapporten om det mycket lyckade integrationsarbetet i Hylte kommun att ladda ner ».