Kronobergsmodellen® för mångfaldsarbete

Kronobergsmodellen® för mångfaldsarbete möter behovet av hjälp med utveckling och implementering av mångfaldsarbetet och likabehandlingsplanen.

Arbetet bygger på Kronobergsmodellen® som utvecklades av Anders Blomqvist och baseras på erfarenheter från flera projekt under många år.

Genom Kronobergsmodellen® skapas struktur i mångfalds- och förändringsarbetet hos ledning och personal och säkerställer en gemensam målbild i alla organisatoriska enheter.

Unoleo är behjälplig med att driva processen med mångfaldsarbetet och även ansvara för genomförandet av och leda möten i en mångfaldsgrupp.

Unoleo hjälper vidare till att med information om mångfaldsarbetet internt och externt.