Kommunmodellen®

Vägledning och kompetens till Din kommun för framgångsrik och ”lönsam” integration.

Unoleo har sedan tidigare utvecklat Kronobergsmodellen® som framgångsrikt legat till grund för arbetsmarknads- och integrationsprojekt som Unoleo genomfört i flera kommuner under mer än 4 år.

Kronobergsmodellen® innebär att alla inblandade parter har samma målbild och samverkar mot gemensamma mål. Unoleo har rollen som projektledare och aktivt genomför alla 6 stegen i modellen.

Unoleo erbjuder nu, enligt Kommunmodellen®, att vägleda och tillföra kompetens och erfarenhet att planera, initiera och genomföra integrationsprojekt i Din kommun. Framgångsrikt och effektivt.

Vi bistår med kunskap och idéer om sammansättning av samverkansgrupper och Advisory Board enligt Kronobergsmodellen®.

 • Myndigheter, Näringsliv, Civilsamhället och Kommunala funktioner

Unoleo erbjuder:

 •  Stöd vid planering av integrationsprojektet
 •  Tillgång till manual för implementering och genomförande av Kronobergsmodellen® för att komma igång snabbt och uppnå strukturerat genomförande
 •  Utbildning av projektledare/ansvariga för integration enligt Kronobergsmodellen®
 •  Workshop med alla inblandade i projektet
 •  Coachning och stöd till projektledare-/ansvariga för integration
 •  Övervaka och stödja samverkansgrupp och Advisory Board
 •  Bollplank i arbetet med nyanländas introduktion i kommunen:
 •  Språk, Mentorskap och Egen försörjning
 •  Stöd för mentorprogram och övrig samverkan med civilsamhället
 •  Samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen
 •  Stöd och rådgivning i myndighetskontakter
 •  Stötta med idéer kring mediakontakter
 •  Arrangera mötesplatser; ex. matfestivaler, seminarier etc.
 •  Vi kan utarbeta en rapport efter avslutat projekt / insats

Flera vinster med Kronobergsmodellen® för integration, bl.a.:

 •  Dialog och förståelse
 •  Möteplatser
 •  Information som är strukturerad och ”rätt”
 •  Positiv uppmärksamhet
 •  Stöd och support, lokalt och regionalt
 •  Engagemang från civilsamhället
 •  Engagemang från näringslivet
 •  Samverkan; kommun, myndigheter, näringsliv och civilsamhället
 •  Snabbare integration
 •  Fler i egen försörjning
 •  Förutsättningar för bättre folkhälsotal
 •  Förutsättningar för minskat ekonomiskt bistånd