Unoleo och Hultsfred i gemensam långsiktig satsning kring Möjligheternas Mötesplats som blir integrationens Almedalen!

Unoleo gör tillsammans med Hultsfreds kommun en gemensam långsiktig satsning kring Möjligheternas Mötesplats som därmed blir årligt återkommande och siktar på att bli integrationens Almedalen!

Syftet med Möjligheternas Mötesplats är att verka för samverkan mellan samhällets alla delar, ta fram engagemanget som civilsamhället och arbetsmarknaden visar allt för att fler nyanlända kommer i egen försörjning och att vi därmed tillsammans åstadkommer en snabbare integration.

Den samlade återkopplingen från deltagarna 2016 var mycket positiv och vi är nu mitt uppe i arbetet med Möjligheternas Mötesplats 2017. I år pågår det under två dagar, 28-29:e juni med fler och parallella seminarier.

Bl.a.seminarier anordnade av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Regionförbundet i Kalmar och Hultsfreds kommun och flera aktiviteter. Mer information löpande.