Aktuellt

Projektledarna Ingela Karlsson och Anders Blomqvist startade upp samverkansgruppens arbete i Inte

Ett hundratal i publiken fick inspiration och värdefull information om Tranemos nysatsning på int

Arbetet under 2014 och 2015 kan Unoleo´s projektledare Anders Blomqvist rapportera att Integratio

Snabbare och ”lönsam” integration med Kommunmodellen™!

Sidor