Kronobergsmodellen®

Kronobergsmodellen® utvecklades av vår grundare Anders Blomqvist då han 2012 på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kommun arbetade fram metoden.

Kronobergsmodellen® är en tydlig och lätt applicerbar modell och arbetsmetod som kan användas av alla kommuner och under olika förutsättningar.

Kronobergsmodellen® är en beprövad metod med positivt resultat och bygger på erfarenheter från flera kommuner under mer än 4 år inom arbete och integration.

Oavsett om det gäller ett projekt inom arbete eller integration är det avgörande att kommunen tar initiativet och driver processen.

Särskilt i samband med varsel och övriga näringslivsförändringar är det avgörande att agera snabbt och därmed ta initiativet. Eftersom vi har en redan ettablerad modell kan ett projekt vara igång inom en vecka efter uppstart.

Det är en genomgående erfarenhet från alla kommuner att en oberoende projektledare initialt ska tillsättas som en dedikerad resurs och därmed skapa en avgörande samordningsfunktion.

Koppla till projektet ett Advisory Board som kan utgöra ett stöd till projektet.

Samverkansgruppen är processens motor så det är viktigt att sätta samman gruppen och komma igång med arbetet så snart som möjligt. Det är också viktigt att representanterna från de olika aktörerna har mandat och att gruppen är beslutsmässig. Gruppens sammansättning av personer och kompetenser kan anpassas till projektets syfte och mål.

Som en röd tråd genom alla projekt löper information och öppenhet. Löpande information till alla aktörer i projektet och bl.a. publiceras minnesanteckningar och övrig information på kommunens webbsida och Facebooksida.

Flera vinster med Kronobergsmodellen® för integration, bl.a.:

 • Dialog och förståelse
 • Möteplatser
 • Information som är strukturerad och ”rätt”
 • Positiv uppmärksamhet
 • Stöd och support, lokalt och regionalt
 • Engagemang från civilsamhället
 • Engagemang från näringslivet
 • Samverkan; kommun, myndigheter, näringsliv och civilsamhället
 • Snabbare integration
 • Fler i egen försörjning
 • Förutsättningar för bättre folkhälsotal
 • Förutsättningar för minskat ekonomiskt bistånd