Kronobergsmodellen® för arbete

Kronobergsmodellen® utvecklades av vår grundare Anders Blomqvist då han 2012 på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kommun arbetade fram metoden.

Varsel i praktiken - KRONOBERGSMODELLEN®

Kronobergsmodellen® bygger på att kommunen agerar snabbt och tar initiativet samt anlitar en oberoende projektledare som en dedikerad resurs.
Därefter sammansätts ett Advisory Board som stöd till projektet.
En samverkansgrupp med representanter från exempelvis kommunen, företaget, facket, omställningsaktörer och arbetsförmedlingen sätts samman och arbetar regelbundet löpande med tre huvudområden; nytt jobb, utbildning och starta eget.
Som en röd tråd genom projektet löper information och öppenhet. Exempelvis publiceras minnesanteckningar och information på kommunens webbplats.

Kronobergsmodellen® är en beprövad metod med positivt resultat och bygger på erfarenheter från flera kommuner under de senaste åren.

Stegvis guide för att implementera KRONOBERGSMODELLEN® för arbete