Våra tjänster

Unoleo erbjuder kommuner, regioner, företag och organisationer kvalificerad projektledning med hjälp av Kronobergsmodellen® inom arbete, integration, mångfald och förändringsarbete. Unoleo erbjuder även vägledning och kompetens till Din kommun för framgångsrik och "lönsam" integration enligt Kommunmodellen®.

Kronobergsmodellen® för arbete är en arbetsmetod:

  • för att koordinerat och samordnat, snabbt kunna reagera på varsel och näringslivsförändringar
  • för att kraftsamla kring en specifik målgrupp t.ex. ungdomsarbetslöshet
  • för att proaktivt sätta upp en struktur för att vara förberedd när betydande varsel inträffar

Kronobergsmodellen® för integration är en arbetsmetod:

  • för att skapa beredskap och mottagningskapacitet
  • för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända
  • för att skapa förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning

Kronobergsmodellen® för mångfaldsarbete är en arbetsmetod:

  • för företag och organisationer att utveckla och säkerställa implementering av mångfaldsarbetet och likabehandlingsplaner
  • för att skapa struktur i mångfalds- och förändringsarbetet hos ledning och personal och säkerställa en gemensam målbild i alla organisatoriska enheter
  • för att tydligt definiera roller och ansvar

Kommunmodellen®

Har Ni redan en integrationsfunktion eller projektledare kan vi bidra med vägledning och kompetens till Din kommun för framgångsrik och ”lönsam” integration. Vi kan anpassa den framgångsrika Kronobergsmodellen® till just Din kommun.